BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

Trường Việt Ngữ:

Anna Cao Xuân Thảo

Giới Trẻ YaYA:

Martha Tạ Nguyễn Ngân Hà

Ban Dâng Hoa:

Isave Nguyễn Thị Nguyệt

Ban Phụng Vụ:

Antôn Trần Trọng Chính

Ban Giáo Lý Hôn Nhân & Tân Tòng:

Phêrô Nguyễn Văn Hiệp

Ban Hướng Dẫn:

Giuse Vũ Văn Thiệu

Ban Trang Trí:

Giuse Nguyễn Thanh Cần

Ban Tương Tế:

Giuse Vũ Mạnh Cường

Ca Đoàn Phaolô:

Phêrô Lê Quốc Khánh

Ca Đoàn Thánh Linh:

Giuse Trần Phi Hùng

Ca Đoàn Trinh Vương:

Giuse Nguyễn Thanh Cần

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:

Micae Huỳnh Thanh Huy-Hạnh

Dàn Nhạc St. Cecilia:

Anna Maria Nguyễn Lê Đoan Trang

   

Dòng Ba Đaminh:

Đaminh Nguyễn Văn Xoan

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:

Tôma Nguyễn Ngọc Quý

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

Danny Lương – Maria Nguyễn Thị Đào

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

Maria Phạm Thị Hồng

Hội Các Chú:

Giuse Phạm Nam

Hội Huynh Đệ Tân Tòng:

Maria Chu Lan

Hội Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

Louis Hoàng Ngọc Tuyển

Hội Phụ Huynh:

Phêrô Nguyễn Văn Đẳng

Hội Lêgiô Mariae:

Đaminh Trần Văn Tam

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện:

Đaminh Trần Văn Tam

Phong Trào Cursillo:

Phêrô Trần Hữu Hạnh