DÂNG CÚNG (Donation):

Tiền cash, cheque khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần tại nhà thờ hoặc gởi đến Văn Phòng Giáo Xứ.

ONLINE “Donate Now” bằng thẻ tín dụng (Visa, Mastercard) trên trang web của Tổng Giáo Phận Toronto. Xin xem thêm chi tiết và cách hướng dẫn.

Pre-Authorized Giving (P.A.G.) xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm chi tiết.

Tất cả các chi tiết về dâng cúng cho Giáo Xứ trong thời gian đại dịch Covid-19 rất khó khăn này, xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Linh Mục Chánh Xứ.

Giáo Xứ xin chân thành tri ân lòng quảng đại và nhiệt thành của quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn Hồng Ân và Bình An cho quý vị và gia đình.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Toronto.