Cách Dâng Cúng và Đóng Góp cho Giáo Xứ trên Mạng của Tổng Giáo Phận Toronto

(How to make ONLINE DONATION to Our Parish via Archdiocese of Toronto’s website)

Dâng cúng bằng “CREDIT CARD” qua “DONATE NOW” trên mạng web của Tổng Giáo PhậnToronto:

1. Nhấn vào ô “Dâng Cúng ONLINE”.
2. Chọn “Một Lần – Once” hay Hàng Tháng – Monthly” và điền vào số tiền tuỳ tâm dâng cúng.
3. Chọn dâng cúng cho Giáo Xứ (Please select your parish), tên của Giáo Xứ là Vietnamese Martyrs Parish (ở cuối danh sách các Giáo Xứ).
4. Điền các chi tiết cần thiết như tên họ, địa chỉ, số thẻ tín dụng (credit card).
5. Sau khi hoàn tất, xin nhấn vào ô “Donate” để dâng cúng.
6. Tổng Giáo Phận sẽ gởi thư xác nhận và giấy khai thuế số tiền đã dâng cúng cho Giáo Xứ ngay lập tức sau khi dâng cúng.

Phần hướng dẫn chi tiết từng bước (step-by-step instructions) bên dưới:
1. Xin nhấn và điền chi tiết vào các ô dưới đây để dâng cúng cho Giáo Xứ bằng thẻ tín dụng (Credit Card). Khi điền vào các ô, xin chú ý vài chi tiết quan trọng sau đây:
a. Chọn Giáo Xứ mình dâng cúng, tên của Giáo Xứ là “Mission of the Vietnamese Martyrs, Toronto”.
b. Câu hỏi “Where should we direct your gift”, xin chọn “Parish Offertory”.

2. Sau khi điền xong tất cả các chi tiết, xin nhấn vào ô “Donate Now” để dâng cúng.
Sau khi nhấn vào ô “Donate Now”, quý vị sẽ nhận được thư xác nhận (confirmation) và giấy khai thuế (tax receipt) số tiền quý vị đã dâng cúng cho Giáo Xứ.