Hình Ảnh Sinh Hoạt Giáo Xứ

Lễ Giao Thừa – 2020

Hội Chợ Tết – 2020

Tình Yêu Giáng Sinh – 2019

Đêm Thắp Nến – 2020

Lễ Vọng Phục Sinh – 2020

Ngày Hiền Mẫu – 2019

Đêm Thắp Nến – 2020

Lễ Vọng Phục Sinh – 2020

Ngày Hiền Mẫu – 2019