RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA (18-04-2021)

Bắt đầu từ Thứ Bảy 24-04-2021, Giáo Xứ  sẽ có nghi thức Rước Mình Thánh Chúa vào mỗi cuối tuần Thứ BảyChúa Nhật, xin quý ông bà và anh chị em ghi danh tham dự nghi thức qua website EventBrite, chi tiết các ngày và giờ như sau:

 

THỨ BẢY:

3:00 PM – 3:20 PM

3:20 PM – 3:40 PM

3:40 PM – 4:00 PM

 

CHÚA NHẬT:

1:00 PM – 1:20 PM

1:20 PM – 1:40 PM

1:40 PM – 2:00 PM

2:00 PM – 2:20 PM

2:20 PM – 2:40 PM

2:40 PM – 3:00 PM

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Vì tỉnh bang Ontario đang ở trong Tình Trạng Khẩn Cấp “STAY-HOME”, xin quý vị in ra hoặc lưu lại trong phone EventBrite tickets sau khi ghi danh để phòng hờ trên đường đi đến nhà thờ bị cảnh sát hỏi.
  • Xin mọi người ghi danh đúng ngày, giờ, và số người trong gia đình muốn tham dự.
  • Chỉ những ai có ghi danh mới được vào nhà thờ tham dự nghi thức Rước Mình Thánh Chúa.
  • Ví số người hiện diện cùng một lúc trong nhà thờ rất giới hạn, xin quý vị thông cảm chỉ ghi danh một lần trong hai ngày cuối tuần để nhường chỗ cho người khác.
  • Nghi thức sẽ bắt đầu đúng giờ, ngắn gọn, và kết thúc trong vòng 10 phút, xin quý vị đến đúng giờ và đúng số người đã ghi danh. Xin cố gắng đừng đến quá sớm hoặc quá trễ.
  • Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với VPGX vào địa chỉ email gxcttdvntor@gmail.com.
  • Xin chân thành cảm ơn.