THÔNG BÁO KHẨN CẤP (16-04-2021)

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

(Thứ Sáu 16-04-2021)

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em:

Theo như quy định mới của Tỉnh Bang Ontario,

bắt đầu từ Thứ Hai ngày 19 tháng 04 năm 2021:

Nhà thờ chỉ được mở cửa cho những cá nhân đến cầu nguyện.

Trong nhà thờ chỉ được 10 người hiện diện cùng một lúc.

Tất cả các Thánh Lễ sẽ phải tạm ngưng đến khi có thông báo mới.

 

GHI CHÚ:

Các Thánh Lễ Chúa Nhật cuối tuần Thứ Bảy 17-04 và Chúa Nhật 18-04 tại nhà thờ vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi.